Cmentarz parafialny

Historia naszej parafii

 • Rok 1450, nadanie przez księcia Bolesława IV młynarzowi Maciejowi Kiczce wójtostwa z młynem w Woli Piaseckiej (wg J. Karwasińskiej z tego właśnie nadania wzięła się późniejsza nazwa Kiczki dla wsi wcześniej nazwanej Wolą Piasecką).
 • Rok 1458 - biskup poznański Andrzeja z Bnina Opaliński na terenie Diecezji Poznańskiej, w Archidiakonacie Warszawskim eryguje Parafię Św. Anny w Kiczkach zarządzaną przez Kapitułę Warszawską. Proboszczem był prokurator szpitala Św. Ducha w sąsiedztwie kościoła św. Marcina w Warszawie mianowany spośród kanoników Kapituły.
 • Rok 1526 - księżna Anna Mazowiecka potwierdza fundację swej prababki Anny Fiodorówny dotyczącą szpitala w Warszawie przy kaplicy św, Ducha oraz ustanawia zwierzchnictwo na kościołem parafialnym we wsi Kiczki /"villa Kyczki"/. Por.AGAD3303.
 • Rok 1603 -wizytacja bpa W. Goślickiego - zwrócono uwagę na zły stan miejscowego kościoła i szkoły.
 • Rok 1617 - wizytacja bpa Piaseckiego – do parafii należały wsie: Kiczki, Wola Kiczkowska, Posiadały, Piaseczno, Skup oraz Dzielnik przyłączony do parafii w 1617 r. Administratorem parafii był kommendarz; utrzymanie z dziesięciny z dworu Kiczkowskiego i jednej włóki z Woli Kiczkowskiej.
 • Rok 1626 - po tzw. ‘morowym powietrzu’ i pożarze wieś Kiczki przeniesiono na Piaski a nowy kościół, usytuowano na obecnym miejscu. Wg historyka x. M.Stefanowskiego, kościół ten przypisywany jest Annie Jagiellonce (1523-1596) - królowej Polski od 1575 i wielkiej księżnej litewskiej z dynastii Jagiellonów.
 • Roku 1667 - wizytacja bpa Święckiego. „uposażenie kościoła w Kiczkach stanowiły dwie włóki ziemi. Dwór w Kiczkach obsiewał obie włoki ziemi, oraz zbierał z nich plon. Kommendarz sam obsiewał trzy ogrody”. Bp Święcki stwierdził, że „kommendarz nic nie otrzymywał ani dziesięciny od dworu w Kiczkach, ani od chłopów. Chłopom bowiem wszystko zabierał dwór.”
 • 1736r.W czasie wizytacji  szpitala  Św. Ducha przy kościele św. Marcina w Warszawie, ks. Gabriel de Saint Germain, kanonik kapituły kolegiackiej w Warszawie, stwierdza, że, dobra szpitalne przynosiły słaby dochód a to z powodu wojny północnej  (1700-1721), która w wielu rejonach wyniszczyła kraj,  pogarszająca się sytuacja gospodarcza, a także zobowiązania na rzecz kolegiaty, obsługi i różnych osób. Tak np. kantorowi kolegiaty, co roku wypłacano z kasy 40 florenów na słodycze. Kolegium psałterzystów przekazywano w dniu Trzech Króli 100 florenów. Ponadto rokrocznie na Wielkanoc uiszczał szpital 100 florenów proboszczowi Kiczek.( 100 florenów to obecnie 6400zł ale uwzględniając, że to w złocie najwyższej próby to prawie 44 tyś zł obecnych).
 • Rok 1751 r - w styczniu pożar drugiego kościoła /Rocznik Archidiecezji Warszawskiej 1958 str. 412 podaje błędną datę 1701 r./.
 • Rok 1751 - nowy kościół /trzeci/ także drewniany wzniosły  Siostry Miłosierdzia /Szarytki ówcześnie zwane Marcinkankami/ przybyłe ze szpitala Św . Ducha w Warszawie /obok kościoła św. Marcina/. One też były kolatorkami dóbr piaseczyńskich /od Mieni do Piaseczna/. Kościół, jako że drewniany nie był konsekrowany, a jedynie poświęcony; data nieznana.

 • Rok 1796 - parafia na krótko weszła w skład diecezji lubelskiej, w zaborze Austrii.
 • Rok 1827 - parafia należała do dekanatu nowomińskiego licząc 1296 dusz.
 • Rok 1919 - parafia należała do dekanatu mińskiego, jako osiemnastego w Archidiecezji Warszawskiej.
 • Rok 1824 i 1860 dokonano renowacji świątyni.
 • Rok 1901 - gruntowny remont - przedłużono nawę ku zachodowi o 12 łokci i podłożono nowe podwaliny oraz dobudowano od południowej strony zakrystię i galerię nad zakrystią.
 • Rok 1902 - Ks. Ludwik Utasiewicz w miejsce obrazu MB Szkaplerznej w bocznym ołtarzu wymurował z brył ciemnozielonego szkła Grotę MB z Lourdes /gipsowa figura Niepokalanej i św. Bernadety/.
 • Rok 1942 – na plebanii zastrzelono ks. Zygmunta Moszalskiego.
 • Rok 1958 - elektryfikacja kościoła i plebanii.
 • Rok 1960 - ufundowano pancerne tabernakulum.
 • Rok 1975 - ks. St. Serowik zmienił na kościele gont na blachę ocynkowaną.
 • rok 1981 - zainstalowano w kościele radiofonię /nagłośnienie/.
 • Rok 1987 – ks. Witold Och ukończył kapitalny remont plebanii /dobudowano refektarz, kancelarię, hol i piwnicę z piecem c.o. oraz 3 pokoje i łazienkę na 1 piętrze/.
 • Rok 1992 - z inicjatywy ks.Wacława Szcześniaka ufundowano nowy dzwon Anna, waga - 284 kg, napęd elektryczny.
 • Rok 2000 - staraniem ks. E. Lewandowskiego ufundowano drugi dzwon Maria – mniejszy – także napęd elektryczny.    Zamknięto szkołę podstawową w Kiczkach Pierwszych, która mieściła się w przedwojennym dworze.
 • Rok 2001-  rodzice dzieci komunijnych wybudowali 16 kapliczek różańcowych z kamienia polnego /inspiracja ks.proboszcza/.
 • Rok 2003 – staraniem ks. Leszka Bajurskiego w kościele wykonano z modrzewia stopnie i podłogę prezbiterium oraz wyremontowano południową ścianę zewnętrzną. Wymiana 9 okien w kościele.
 • Rok 2005 –  postawiono na cmentarzu nową kaplicę.
 • Rok 2007 – malowanie wnętrza świątyni.
 • Rok 2008 – staraniem ks. Antoniego Zycha zainstalowano w kościele 6 promienników.
 • Przy okazji remontu kapliczki zmieniono figurę Pana Jezusa /1928r./ na figurę Jezusa Miłosiernego. Gmina wykonała chodniki, jezdnie i miejsca parkingowe na placu przed kościołem.
 • Rok 2009 – Wymiana drzwi głównych świątyni.
 • Rok 2010 – Staraniem ks. Sł. Safadera i wielkim wsparciem parafian wymieniono 14 okien na parterze plebanii i piwnicy.
 • Rok 2011 – gruntowna modernizacja i zmiana wystroju zakrystii południowej. Instalacja w kościele detektorów dymu, syreny alarmowej oraz dodatkowych gaśnic.
 • Rok 2012 Generalny remont bramy-dzwonnicy ze środków Urz.Marszał.Mazowsza. Fundacja nowych drzwi do zakrystii z drzewa dębowego.
 • Rok 2013 zakończenie wymiany desek szalowych ścian kościoła. Zmiana okien galerii. Przebudowa i poświęcenie ołtarza soborowego.
 • Rok 2014 Ukończenie wystroju ganku przed kościołem. Wymiana instalacji wykrywającej dym. Ukończona naprawa i odnowienie obrazu z XIX w.Matki Boskiej z Przepaską. Dawniej w bocznym ołtarzu obecnie na południowej ścianie. Na strychu przeleżał 109 lat.
 • Rok 2015 Wymiana rynien na budynku plebanii i organistówki.
 • Rok 2016 Po 35 latach wymiana wzmacniacza i kolumn na chórze organowym.
 • Rok 2016 9-11 maja. Czyszczenie i malowanie dachu kościoła i ossuarium.
 • Rok 2017 remont Groty 100-lecia, dokończenie kaplicy na cmentarzu.
 • Rok 2018 schody do organistówki; poświęcenie zakończonej kaplicy św. Faustyny na cmentarzu; spocznik z kamienia polnego przed zakrystią; wiata przy kuchni; nowe nagłośnienie na cmentarz.

Kościół z drewna o konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, na zewnątrz oszalowany otoczony kamiennym murem przechodzącym w bramę dzwonną, ceglaną /trzy wejścia, nad środkowym dwa dzwony/, obok kostnica z cegły. Nawa na planie prostokąta, prezbiterium węższe, zamknięte ścianą prostą z dwiema zakrystiami od południa i północy. W zakrystii od strony północnej strop oraz drzwi klasycystyczne z dekoracją z palmet / 1 ćw. XIX w/. Dach dwuspadowy pokryty dawniej gontem obecnie blachą ocynkowaną. Wewnątrz sklepienie pozorne o łuku odcinkowym. Ściany i pułap dawniej polichromowany obecnie w kilku odcieniach bieli. Drewniane retabulum ołtarza głównego, zbudowane jednoosiowo z bramkami po bokach. Retabulum i ołtarz pomalowane na biało ze złoceniami /XVIII w./ zwieńczone rozciętym łukiem i obłokiem otaczającym gołębicę. Góra i boki ozdobione wolutami. Mensa spoczywa na esowato wygiętym antepedium. Nad mensą obraz "Święta Rodzina NMP" /restaurowany w 1916 r/. Ołtarze boczne, z roku 1901,utrzymane w stylu ołtarza głównego. W południowym obraz św. Mikołaja, w północnym obraz MB z Dzieciątkiem  zamieniony w 1902r., na grotę MB z Lourdes. Obrazy na ścianach: obraz MB Częstochowskiej /1925 r./; obraz Bł. Jana Pawła II /2011 r./; obraz MB z Dzieciątkiem; obraz św. Teresy od Dz.J. /1937 r., papier za szkłem/; obraz św. Wincentego a Paulo; obraz Nawiedzenia /bardzo zniszczony/; obraz św. Cecylii; obraz św. Krzysztofa. Prospekt organowy sześciogłosowy ok., 1820 r.; Dwa konfesjonały z 1 poł. XIX w. W prezbiterium: 2 metrowy krucyfiks i drugi w zakrystii 50 cm – oba sztuka ludowa; krzyż procesyjny - złocone drewno; obraz Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny /pocz., XXI w./. Na galerii kolekcja zabytkowych ornatów już bardzo nadwątlonych. Organy: zbudowane w 1820, a przebudowane w 1993.

Do maja 2007 roku wnętrze pomalowane było w różnych odcieniach błękitów z kilkoma malowidłami szablonowymi na suficie, następnie przemalowane w różnych tonacjach bieli, które dobrze współgrają z barokowo klasycystycznym wystrojem z licznymi złoceniami.

Porządek Mszy św.

 • niedziele i święta:
  8.00, 9.30, 11.30
 • dni powszednie:
  8.30 lub 17.00
  (wg. ogłoszeń)

Kanelaria parafialna

 • po Mszy św. porannej lub wieczornej a w niedzielę po sumie.

Posługa duszpasterska

 • Odwiedzanie chorych
  w pierwsze piątki miesiąca
  z wyjątkiem wakacji, grudnia, stycznia i lutego
 • Spowiedź
  10 min przed Mszą

Konto parafialne

50213000042001019831700001
Parafia rz-k. św. Anny w Kiczkach

 

Galeria naszej parafii

 

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria