Cmentarz parafialny

Informacje o parafii

 

Godziny odprawiania Mszy św.

 • niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.30
 • dni powszednie: 8.30 lub 17.00 (wg. ogłoszeń)

Kanelaria parafialna

 • Kancelaria czynna po Mszy św. porannej lub wieczornej a w niedzielę po sumie.

Posługa duszpasterska

 • Odwiedzanie chorychw pierwsze piątki miesiąca z wyjątkiem wakacji, grudnia, stycznia i lutego
 • Spowiedź 10 min przed Mszą

Ważne daty

 • Odpust: 26 lipca - Św. Anny (przekładany na najbliższą niedzielę).
 • Triduum eucharystyczne: 18 - 20 maja.
Liczba parafian: 1137 (stan na 31 stycznia 2016)

Księgi parafialne: od 1944 – starsze w archiwum

Poprzedni proboszczowie:
 • 1458 – kanonicy kapituły Warszawskiej /prokuratorzy szpitala Św. Ducha przy kościele św. Marcina/
 • 1617 – 1667 – dokumenty wspominają o kommendarzach;
 • 1778 – 1809 – curatus Petrus Siewierski;
 • 1818 – 1929 – Adalbertus Spytecki;
 • 1830 – vacat /administrator Leo Burchacki – proboszcz z parafii Cegłów/;
 • 1831 – 1848 – Gasparus Jaworski, kanonik honorowy lubelski, ur. 1768, święcony 1792;
 • 1832 – vicarius Stanisław Wrzosek, ur. 1806, świecony 1830;
 • 1833 – vicarius Michał Pompecki, ur. 1802, święcony 1832;
 • 1838 – vicarius Adam Osiński, ur. 1813, święcony 1832;
 • 1840 – vicarius Franciszek Surdykowski, ur. 1814, święcony 1839;
 • 1841 – vicarius Andrzej Nowacki, ur. 1809, święcony 1840;
 • 1845 – brak wikarego do 1848;
 • 1848 – 1861 – komendarz Franciszek Surdykowski /1857r., do parafii należą: Piaseczno, Posiadały, Skupie, Dzielnik, Budy Kiczkowskie – później nie ma wzmianki o takiej miejscowości/;
 • 1848 – vicarius ?
 • 1861 – 1868 – komendarz Antoni Żołnowski, ur. 1805, święcony 1833;
 • 1868 – 1874 – administrator Joseph Połczyński, ur. 1831, święcony 1855;
 • 1874 – 1881 – adm. ИBAH BACИMЬCKИЙ, ur. 1841, święcony 1867;
 • 1881 – adm. Jan Skoczek, ur. 1816, święcony 1839;
 • 1882 – vacat;
 • 1883 – 3.XI.1891 – adm. Kajetan Mont, ordo s. Franc., 1819, ur., święcony 1845 zm.
 • 3.XI.1891 w wieku 72 lat,/pomnik na cm./;
 • 1893– 1896 – adm. Thomas Owsianko, ur. 20.11.1862., święcony 1887; /1894 do parafii należą: Dzielnik, Kiczki, Momencik, Piaseczno, Posiadały, Skupie/;
 • 1896 – 1898 – adm. Julian Cichocki, ordo Carm. Cal., , ur. 1840, święcony 1864;
 • 1898 – 1900 – adm. Alph. Trepkowski, ur., 1869, święcony 1892;
 • 1900 – 1901 – adm. Casim. Cichalewski, ur. 1870, święcony 1894 /parafia liczy 2100 dusz/;
 • 1902 – 1903 – adm. Steph. Lesisz , ur. 1873, święcony 1896;
 • 1903 – 1907 – adm. Ludwik Ułasiewicz, ur. 1867, święcony 1890;
 • 1907 – 1908 – adm. Aleksander Wójcicki, ur.1878, święcony 1901;
 • 1908 – 1909 – adm. Henryk Prus, ur. 1879, święcony 1902;
 • 1909 – 1910 – adm. Joseph Jaśkiewicz, ur. 1878, święcony 1901;
 • 1910 – 1911 – adm. Michał Rozwadowski, ur. 1879, święcony 1903;
 • 1911 – vacat;
 • 1912 – adm. Feliks Kczak, ur.1883, święcony 1906;
 • 1913 – vacat;
 • 1914 – 1917 – adm. Sigismundus Gajewicz, ur. 5.12.1880, święcony 1905;
 • 1917 – VIII –1919– IX. adm. Adalbertus Bryndza, ur. 8.04.1871, święcony 1894;
 • Ks. Edward Marks, IX.1919 – IV.1923;
 • Ks. Henryk Kwasiborski, IV.1923 – II ? 1926;
 • Ks. Feliks Grodecki, V.1926 – IX.1929;
 • Ks. Józef Wocial, IX.1929 – VIII.1937;
 • Ks. Zyg. Muszalski, VIII.1937 – VII.1942 /zastrzelony na plebanii/;
 • Ks. Kazimierz Grzybowski, VIII.1942 – V.1944;
 • Ks. Zyg. Jarkiewicz, VII.1944 – VII.1946 /zm. w więzieniu komunistycznym/;
 • Ks. Franciszek Kołodziejski, VIII.1946 – XII.1955;
 • Ks. Fran¬ciszek Maliszewski, III.1956 – IX.1958;
 • Ks. Józef Wielec, IX.1958 – VII.1967;
 • Ks. Czesław Nowak, VII.1967 – III.1973;
 • Ks. Stanisław Serowik, III.1973 – XII.1983;
 • Ks. Witold Och, XII.1983 – X.1987;
 • Ks. Wacław Szcześniak, X.1987 – VI.1995;
 • Ks. Eugeniusz Lewandowski, VI.1995 – VI.2001;
 • Ks. Leszek Bajurski, VII.2001 – VI.2007; parafian: 1376;
 • ks. Antoni Zych, VII.2007 – VIII.2010; parafian: 1170;
 • ks. Sławomir Safader, VIII.2010 - ; parafian: 1060.

Na terenie parafii

Inne obiekty sakralne:
 • świątynia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Piaseczno 180;
 • kaplica rzymkat., MBAnielskiej w Dzielniku;
 • kapliczka MB w Skupiu, Posiadałach, Poddębniaku, na Ogrodach Pn., zespół kapliczek różańcowych na placu przed kościołem.
Cmentarz grzebalny: odległy od kościoła 800 m powstały przed 1830r. Kaplica Jarzębskich /inspirowana gotykiem/, nowa kaplica polowa /2005r, wzorowana na obiektach góralskich/, grób dziedzica Rokickiego, grób ks. Zyg. Monta /odnowiony 2011r/ i ks. Zyg. Muszalskiego, kilka pomników z XIXw.

Przedszkola i szkoły:
Zespół Szkolny w Piasecznie /uratowana przed likwidacją prężnym staraniem Rady Rodziców/. Przedszkole i 3 klasy podstawówki; Piaseczno 152, 05-319 Cegłów, tel. (0-25) 757-81-81.

Z parafii pochodzi:

Ks. Tomasz Jarzębski, s. Barbara Marszczewska szarytka

Do parafii należą:

Kiczki Pierwsze, Kiczki Drugie, Skupie, Piaseczno, Posiadały i Dzielnik.