Cmentarz parafialny

Ogłoszenia

 Parafia Rzym.-katol. Św. Anny w Kiczkach, tel. 720-527-178, parafia@parafiakiczki.pl

ogłoszenia duszpasterskie   18- 03 – 2018r.                   

In primis: oratio pro defunctis

Ø  Intencje mszy

18.III.’18

Niedziela

5 Wielkiego Postu; I dzień rekolekcji – prowadzi ks.Lech Gralak

8,00

+Janiny Kurzepy od rodz.Uchmanów;

9,30

+St-wa Kielaka ppg; +Barbary Słodownik w 2 m.po Sm; +Zofii Adamiec od wnucząt; +Ryszarda Luśni, St-wa Komorka, zm. Luśniów, Budzyńskich i Kurków;

 Jana i  J-fy Kurek  Cr Wójcików i Kurków, Jana i Pawła Wójcików zm Augustyniaków;

11,30

+Bożeny Smugi zm Cr Sikorskich, Adamców, Stefanii i Sta-wa Smugów, zm Lubów i Smugów;

Gorzkie Żale

 

Poniedz.

19.III

II dzień rekolekcji- uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

9,30 spowiedź;

10,00 M:+Stefana i Stefanii Kaczorków, J-fy i Fr-ka Kaczorków, Tadeusza i Zofii Hochenzy, dz.Całków.

11,30 odwiedzanie chorych i starszych – zgłoszenia w zakrystii

17,30 spowiedź;

18,00 M dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z podz. MB i św.Józefowi.

Wtorek

20.III

III dzień rekolekcji- dzień powszedni Wielkiego Postu

10,00 M:+Janiny Kurzepy ppg;

12,00 szkoła w Piasecznie – pt „Tobie śpiewamy, umiłowany Panie”- kwadrans ewangelizacyjny dla dzieci.

18,00 M: +Zygmunta Sęktasa i jego rodziców oraz cr Rudzkich i dusz czyśćcowych.

Środa

17,00 za parafian.

Czwartek

Za zm. kapłanów

Piątek

17,00 M: +Bożenny Królik ppg;

Droga Krzyżowa.

Sobota

Spowiedź: 17,00

 

25.III.’18

Niedziela

6 Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8,00

+Kazimierza Budzyńskiego ppg.

9,30

+Henryka Wilka, Feliksa Dziugła zm Cr rodz.;

Anny Adamczuk w 3 r.sm zm Milików i Adamczuków; +Barbary Słodownik ppg; +Ryszarda, Seweryna, Pawła, Andrzeja Kowalików, Jana Jaworskiego zm Cr Jadwigi, Zbigniewa, Antoniego i Edwarda Mazków i dz.Traczyków.

11,30

Za parafian a szczególnie o rozwój LM w naszej parafii;  o pokój i pojednanie w rodzinie i otwartość na działanie Ducha Świętego.

Gorzkie Żale

Ø  Rekolekcje parafialne rozpoczynamy w niedzielę 18 marca; poprowadzi je ks. Lech Gralak założyciel zespołu muzycznego, ewangelizacyjnego o nazwie Oratorium. Po nabożeństwach można nabyć płyty z pieśniami Oratorium.

Ø  Spowiedź rekolekcyjna rozłożona na dwa dni tzn. w poniedziałek 4 spowiedników,  od 9,30 i wieczorem od 17,30  i we wtorek dwóch spowiedników w tych samych godzinach. .

Ø  Chorych odwiedzimy  z posługą sakramentalną w poniedziałek rekolekcyjny.

Ø  Składka na ubezpieczenie kościoła w kwietniu.

Ø  Palemki można nabyć przed kościołem. Dziękuję osobom zaangażowanym w wicie palemek.

Ø  W niedzielę Palmową przed kościołem dzieci będą rozprowadzać ozdoby świąteczne samodzielnie wykonane.

Ø   Od 5 niedzieli postu zasłaniamy krzyże, aby nowym okiem spojrzeć na nie w Wielki Piątek.

Ø  Ministrantom przypominam o przygotowaniu się do czytania Męki Pańskiej w niedzielę Palmową. Spotkanie dla nich po sumie.

Ø  W Niedzielę Palmową od południa kiermasz wielkanocny  w OSP Cegłów.

Ø  Podziękowania za składkę na kwiaty do Grobu Pańskiego od mieszkańców Kiczek Drugich /część zachodnia/, z Piasków, Ujazdowa, Gródzi i ulicy dworkowej; oraz ze Skupia. .

Ø   

Porządek Mszy św.

 • niedziele i święta:
  8.00, 9.30, 11.30
 • dni powszednie:
  8.30 lub 17.00
  (wg. ogłoszeń)

Kanelaria parafialna

 • po Mszy św. porannej lub wieczornej a w niedzielę po sumie.

Posługa duszpasterska

 • Odwiedzanie chorych
  w pierwsze piątki miesiąca
  z wyjątkiem wakacji, grudnia, stycznia i lutego
 • Spowiedź
  10 min przed Mszą

Konto parafialne

50213000042001019831700001
Parafia rz-k. św. Anny w Kiczkach

 

Galeria naszej parafii

 

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria