Sprawy bieżące

 

W Piątek 07.05. 2021r. o godz. 10.00 w Naszej Parafii Świętej Anny w Kiczkach – Msza św. żałobna za + Śp. Ks. Sławomira Safadera.


Opublikowano 31-08-2019

Ostatnie pożegnanie...

Dnia 5 maja 2021 o godzinie 15:00 w parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na drogę do wieczności naszego dobrodzieja, ks. Sławomira Safadera, opłakanego strugami deszczu i naszymi łzami.

On chciał pomóc Jezusowi grzechy świata tego nieść
I sam przyrzekł Chrystusowi wieczną prawdę w sobie mieć.
Na zbolałe Twe ramiona, Jezu, on nałożył własny krzyż
I zrozumiał, że przez mękę, trzeba iść.
Czy pomożesz, Synu Boga, do królestwa dziś mu wejść,
Bo przez życie trudna droga. Jezu pomóż mu tam przejść.

Świeć, Panie, nad jego duszą...

Transmisję Mszy św. pogrzebowej można obejrzeć pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=uQfDwY7EovY

Opublikowano 05-05-2021

Odszedł pasterz nasz...

Dnia 29 kwietnia 2021 odszedł od nas nieodżałowany ks. Sławomir Safader...

Ks. Sławomir Safader urodził się 14 maja 1958 w Warszawie. Wychował się na Grochowie, gdzie należał do parafii Najczystszego Serca Maryi. Ukończył liceum ekonomiczne. Przez kilka lat pracował w banku. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył otrzymując święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Józefa Glempa dnia 28 maja 1988. Także w 1988 roku ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie uzyskując tytuł magistra historii sztuki. Posługę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach w latach 1988-1991. Następnie był wikariuszem w parafiach: Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (1991-1993), Bożego Ciała w Warszawie-Kamionku (1993-1998), Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie-Tarchominie (1998-2001), śś. Apostołów Jana i Pawła w Warszawie-Gocławiu (2001-2009) i św. Faustyny w Warszawie-Bródnie (2009-2010). Swoje pierwsze probostwo otrzymał w parafii św. Anny w Kiczkach 26 sierpnia 2010. Dnia 24 grudnia 2012 uzyskał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. Dnia 25 września 2014 został mianowany wicedziekanem Dekanatu Siennickiego. Funkcję tę sprawował do końca pobytu w Kiczkach, czyli do 29 grudnia 2018. Z Kiczek został przeniesiony do parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie, gdzie był proboszczem do końca swoich dni. Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku padł ofiarą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W Poniedziałek Wielkanocny trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dnia 29 kwietnia 2021 Bóg powołał go o siebie...

Zapamiętamy go jako wytrwałego w modlitwie obrońcę wiary i moralności, osobę obdarzoną niezwykłym poczuciem humoru oraz wielkiego estetę a nade wszystko dobrego człowieka, solidnego gospodarza i twórcę wielkich dzieł w naszej parafii, żeby wspomieć chociażby wymianę szalunku a także drzwi głównych i części okien w kościele oraz malowanie jego dachu, generalny remont bramy-dzwonnicy, odświeżenie plebanii, renowacje zabytkowych obrazów czy rewitalizację otoczenia świątyni i plebanii. Zapamiętamy także słowa, które na jego ustach gościły najczęściej: "U Boga nie ma rzeczy niemożliwych"...

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

Spoczywaj w pokoju.

Opublikowano 29-04-2021

Bierzmowanie 2021

Młody wiek to czas stawiania sobie bardzo wielu pytań i szukania na nie odpowiedzi - mówił dnia 17 IV 2021 do młodzieży zebranej w naszej świątyni ks. bp Romuald Kamiński. Przewodnikiem w tych poszukiwaniach jest Duch Święty, udzielający swoich darów w sakramencie Bierzmowania.

Tego właśnie dnia o godzinie 17:00, Jego Ekscelencja w asyście ks. dziekana Marka Kasprzaka i ks. proboszcza Andrzeja Suleja sprawował ofiarę Mszy świętej. Rozpoczęło ją przywitanie Dostojnego Gościa przez rodziców bierzmantów. Ksiądz Biskup wygłosił kazanie o celu i znaczeniu mającego nastąpić sakramentu, po czym odmówił modlitwę i udzielił Bierzmowania wszystkim przygotowanym osobom. Młodzież aktywnie włączyła się w liturgię słowa. Na zakończenie Czcigodny Duszpasterz dokonał poświęcenia krzyża i iluminacji świątyni oraz odebrał podziękowania okraszone bukietami kwiatów. Dopełnieniem całości było przecięcie po nabożeństwie wstęgi przez znamienitych gości i osoby zaangażowane w realizację projektu oświetlenia kościoła: ks. bpa Romualda Kamińskiego, ks. dziekana Marka Kasprzaka, Pana Daniela Milewskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Patryka Panasiuka - Prezesa Fundacji Hagia Marina, Pana Marcina Uchmana - Wójta Gminy Cegłów oraz Pana Krzysztofa Janickiego - przewodniczącego Rady Parafialnej. Ten symboliczny gest był swoistą formą inauguracji działania iluminacji.

Fotorelacja w dziale "galeria".

Opublikowano 19-04-2021

Wielka Niedziela 2021

"Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!"

Fotorelacja z Rezurekcji w dziale "galeria".

Opublikowano 04-04-2021

1 2 »
×