Sprawy bieżące

Wypominki Roczne 2023r/2024r

800

Miłosierdziu Bożemu i modlitwom Kościoła polecamy zmarłych:

I /+papieży, biskupów, kapłanów, x Kajetana Monta, x Zygmunta Moszalskiego, x Zygmunta Jarkiewicza, x Franciszkanka Kołodziejskiego, x Franciszka Maliszewskiego, x Józefa Wielca, x Czesława Nowaka, x Stanisława Serowika, x Sławomira Safadera, x Eugeniusza Lewandowskiego, zm dobrodziejów naszego kościoła, siostry Szarytki, Jana Rokickiego zm. Rokickich, Zgliszczyńskich, Bortkiewiczów, Zwierzów, zm Jarzębskich; + Teresę i Stanisława Sulej, Genowefę i Polikarpa, Krzysztofa Grochowskich, Józefa i Cecylie, Jana Krasuskiego, zm z rodz. Sulejów i Grochowskich, Wierzchowskich; Bronisławę Królik, Stanisława Królika, Stanisława Bieńkowskiego, Teresę Wiecha, Andrzeja Bielskiego, Jadwigę Brzeszczyńską. +Tadeusza i Janinę Siwików, Stanisława i Leokadię Mistewiczów. +Tadeusza i Leokadię Jakubickich, dziadków Zgutków. +Krystynę, Tadeusza, Janinę, Mieczysława Zdunków, Feliksę, Franciszka Słodowników.+ Stanisławę, Bronisława Budzyńskich, zm. z rodziny Araźnych i Budzyńskich, Bogusława, Genowefę i Bolesława Gręziaków, zm. z rodziny Gręziaków.

 

II +Stanisławę, Michała, Jana Zagórskich, Stanisławę, Stanisława i Wiesława Marczaków, Ryszarda Winnika, Włodzimierza, Michała, Józefa i Krystynę Węgrzynów, Michała, Helenę, Jana i Teofilę Węgrzynów, Marię i Tadeusza Kucharskich, Helenę i Ludwika, Adama, Józefa i Lucynę Gawronów. +Władysławę, Bronisława Budzyńskich, dziadków Budzyńskich i Ciczkowskich. +Witolda i Halinę Jabłońskich i ich rodziców, Leona Tkaczyka i jego rodziców. +Stefana Duczka i jego rodziców, Feliksa, Mariannę i Jana Materków. +Tadeusza Papisa i jego rodziców, Ignacego i Irenę Tkaczyków i ich rodziców. +Jana, Władysława, Irenę Zgódków, zm. z rodziny Zgódków i Wiechetków. +Janinę, Stanisława, Jana, Leszka Gręziaków, całą rodzinę Gręziaków i Mistewiczów, Stefanię i Stefana Kwiatkowskich. +Stanisławę, Stefanię, Jana, Aleksandra Lubów, całą rodzinę Lubów i Kurków, Stanisławę i Józefa Zadunajskich, Eugenię, Juliana, Andrzeja Samulików i przodków, Wojciecha Wiącka, Franciszkę i Władysława Szymańskich. +Stanisławę, Bolesława, Zenona, Dariusza i Pawła Branickich, dziadków Branickich i Budzyńskich, Otylię i Władysława Mistewiczów, dziadków Paszkowskich i Mistewiczów.

 

 III +Stanisława, Kazimierę Uścińskich, Jana i Janinę Kowalczyków, dziadków Uścińskich, dziadków Kowalczyków. + Agnieszkę, Jana, Ryszarda, Martę i Mariana Materków.  + Mariannę, Jana, Mariana Stosiów. +Jana Sikorskiego, Mariannę, Stefana, Stanisława Gręziaków, Jana, Mariannę, Antoniego Lubów, Janinę Trzebiecką, Marię, Bernarda Budzyńskich. + Irenę, Jana, Tadeusza Jarzębskich, zm. z rodziny Jarzębskich. +Piotra, Marka, Arkadiusza, Kazimierę Mistewiczów, Stanisławę i Władysława Zgrzebnickich.+ Józefę i Jana Rokickich, Annę i Zdzisława Kowalewskich, Elżbietę Kowalewską-Pciak, Adama Kowalewskiego, Marka Łyczywka, Mariannę i Jana Zwierzów, zm. z rodzin: Zwierzów, Glinków, Kowalewskich, Łyczywków, Kaczyńskich i Rybaków.  +Czesława Lubę, Gertrudę, Antoniego i Aleksego Bolestów, dziadków Lubów i Lechniów. +Mirosława Antosiewicza, Czesława, Bronisławę i Ludwika, Stefanię i Stanisława Adamców, zm. z rodziny Adamców. +Stanisławę, Stanisława Michalików, Stanisławę, Bolesława Sikorów. +Feliksę, Zofię, Józefa, Jana Michalików, Franciszkę, Józefa Lubów. +Jolantę Dudę, Ryszarda Zadrożnego, Wandę i Zygmunta Świętochowskich, zm. z rodziny Dębińskich. +Jana Królika, dziadków Królików i Kaczorków, zm. z rodziny Królików i Kaczorków.

 

IV +Mariana i Stanisławę Cegiełków, dziadków Cegiełków i Kieliszczyków, zm. z rodziny Cegiełków i Kieliszczyków, Janinę Kowalczyk. +Artura Pieńka. +Mieczysława Kowalika, Stefanię i Józefa Mistewiczów, Stefanię Kowalik. +Halinę, Czesława i Jana Ciechańskich, dziadków i zm. z rodziny Lubów, rodziców i rodzeństwo Żyszkowiczów. +Edmunda, Ireneusza, Lucynę i zm. z rodziny Adamców, Mariannę, Władysława i zm. z rodziny Zadrożnych i Kaczorków. +Ludwika, Stefanię, Franciszka Zgódków, Juliannę, Jana Kurków, Florentynę i Stanisława Jarzębskich, całą rodzinę Zgódków, Kurków i Adamców. +Mariannę, Stanisława, Zdzisława Kowalskich oraz dziadków Jarzębskich. +Elżbietę Zuchowicz, Zygmunta Rawskiego, Stefanię, Bożennę, Zdzisława, Bronisława Królików. +Janinę, Feliksa, Pawła, Józefa Branickich i zm. z rodziny Branickich, Helenę, Franciszka Chmielewskich i zm. z rodziny Chmielewskich. +Bernarda, Edmunda, Ireneusza, Lucynę, Władysława i Janinę Adamców, dziadków Zadrożnych, Adamców i przodków.  +Czesława Chojeckiego. +Tadeusza Świątka i jego rodziców, Aleksandra i Janinę Karpińskich. +Wandę i Jana Wysockich, Jadwigę i Wacława Zgudków, Krystynę Luba, Janinę, Władysława i Bernarda Adamców, Jana Wysockiego.

 

V +Stanisławę i Feliksa Mućków, Mariannę i Edwarda Dudzińskich, Mariannę i Tadeusza Aksamitowskich. +Zenona Borucińskiego, Daniela Borucińskiego, Stanisławę Borucińską, Marcina i Agnieszkę Smatrów. +Pawła, Andrzeja, Leokadię, Stanisława, Czesława Zagórskich, Zofię Wysocką.+Krystynę i Tadeusza Zatorskich, dziadków Zdunków, Kazimierę i Eugeniusza Kieliszczyków, dziadków Mućków, rodzinę Zatorskich, Zdunków, Kieliszczyków. +Leokadię i Władysława Ryfków, Leona Kaczorka. +Antoniego, Franciszkę, Kazimierza Budzyńskich, Władysławę i Feliksa Świątków, Teresę Leszczyńską, Czesława i Feliksę Wykieł, Józefa i Irenę Leszczyńskich. +Stanisława, Agnieszkę, Franciszka Zadunajskich, Józefę, Tadeusza Kawków. +Władysławę, Stanisława, Andrzeja i Janusza Glinków, Józefę i Jana Rokickich, Janinę Kowalewską. +Czesława Kaczorka, Zofię, Ludwika, Halinę, Tadeusza i Krzysztofa Chojeckich. +Leona Królika, Aleksandrę i Stanisława Górskich, Romana, Annę Królików, rodzinę Tkaczyków. +Jana Zagórskiego, Stefanię i Aleksandra Zagórskich, Wandę i Tadeusza Gręziaków, Wacławę, Bronisława i Jerzego Kaczorków. +Czesława Szczepanika, Helenę Witaszek.

 1000

Miłosierdziu Bożemu i modlitwom Kościoła polecamy zmarłych:

I Kazimierę i Władysława Lubów,Katarzynę i Wojciecha Mućków, Janinę i Józefa Zgódków, Juliannę i Ludwika Gajowniczków, Irenę i Józefa Dąbrowskich. +z rodziny: Marczewskich, Glinków, Dmowskich, Sergiejów, Kowalewskich, Wrońskich, Wojtulewiczów, Rokickich, Stożków, Wilczyńskich, zmarłe Siostry Miłosierdzia i ubogich, którym służyły, zmarłych kapłanów. +Irenę, Władysława, Aleksandrę i Bronisława Górnickich, Irenę, Jana, Aleksandra, Bronisławę Zastawnych, Wiktorię, Antoniego Ceremuga, Anielę, Franciszka Śliwa. +Artura, Zbigniewa, Mieczysława, zm. z rodziny Mazowieckich, Łubików i Podruckich. + Zofię i Władysława Sadowskich oraz przodków.+ Wacława Królika, Mariannę, Józefa Królików, Mariannę, Władysława Zadrożnych. +Władysława, Bronisława, Natalię Kaska, Tadeusza Sudę, Gabrielę Gielo.

 

II +Jana Michalika, Zofię Michalik, zm. z całej rodziny Michalików i Kozłowskich, Kazimierza i Janinę Kaźmierowskich. +Marię i Ryszarda Zdunków, Włodzimierza Materkę, dziadków Sikorskich, Sylwię Sowińską, Irenę i Wacława Baranów. +Barbarę i Tadeusza Gergensów, Jana i Pawła Wójcików. +Jadwigę, Antoniego, Zbigniewa Mazków i dziadków Traczyków. +Stanisławę, Władysława Zgrzebnickich. +Jana Janickiego, jego dziadków, rodziców i rodzeństwo, Jana i Stanisławę Smatrów, rodzinę Budzińskich, Władysława, Genowefę, Andrzeja i Macieja Korzeniewskich. +Jana, Stefanię i Stanisława Murackich.  +Wandę Adamiec, Stanisława Adamca, Stefanię i Franciszka Adamców, Władysławę, Stanisława, Sylwestra Kwiatków. +Mariannę Michalik, Zofię, Stanisława, Leona Kaczorków. +Elżbietę Kępa, Wandę i Tadeusza Kurków, Łucję Macios, Apolonię i Ryszarda Luśniów.

 

III +Sławomira Szydlika, Barbarę i Wacława Szydlików,Barbaręi Stanisława Słodowników, Mariannę i Stanisława Jaworskich, zm. z rodziny: Słodowników, Szydlików, Piotrowskich, Papisów.+ks. Sławomira Safadera, ks. Eugeniusza Lewandowskiego, Leontynę i Bogdana Królików, Władysławę i Władysława Karmaszów, Zofię i Zdzisława Branickich, Tadeusza i Jerzego Wójcików, Mariannę, Wojciecha i Krzysztofa Kasków, Mirosławę Cabaj, Krystynę Bartyzel, Andrzeja Rybaka, zm. z rodziny: Królików, Rżysków, Badurków i Mistewiczów.+  Zuzannę, Tadeusza Ozimków, Mariannę, Bernarda, Stanisława, Franciszkę Janickich, Piotra, Józefę, Stanisława Zadunajskich, Daniela, Bronisławę, Jana Kowalików, Barbarę Dudzińską, Kazimierza Ozimka. +Stanisława Zadrożnego, Zofię, Wacława, Henryka, Zdzisława Sikorskich, Anielę Dąbrowską, zm. z rodziny Sikorskich i Zadunajskich. +Marię i Józefa Wiącków. +ks. Sławomira Safadera, Zygmunta Sęktasa i jego rodziców, Helenę, Zygmunta, Franciszkę, Józefa Rudzkich, zm. z rodziny Rudzkich, dwcc.+Krystynę i Wacława Pałdynów i ich rodziców, ks. Eugeniusza Lewandowskiego. +Kazimierza Markowskiego, Irenę i Bolesława Pałdynów, dziadków Pałdynów i Kaczorków, Weronikę Chychłowską, Zygmunta Lubę, Wandę Materka.

 

IV +Bronisławę i Stanisława Mistewiczów, Henryka Branickiego, całą rodzinę Branickich i Mistewiczów, Władysławę Walas, Sylwestra Brzezińskiego. +Kamila Jaworskiego, Tadeusza Zawolskiego, Stanisławę i Bronisława Kurków, Jana Stelmaszczyka, Zofię Mazur, Helenę i Bolesława Jaworskich, zm. z rodziny: Rudzkich, Stelmaszczyków, Pająków i Jaworskich. +Henrykę Budzyńską, Jana Budzyńskiego, Pawła Zgódkę, Marzannę Jankowską. +Łucję Krasieńko, Tadeusza Parysa. +Zbigniewa Jarosza, Irenę i Władysława Jaroszów, Wandę i Władysława Sadochów. +Kazimierę i Jana Kawków. +Arkadiusza Adamca, dziadków Adamców, Borówków, Branickich, Bieniawskich, Kielaków, Trejdów, Kiesiów i Kowalczyków. +Jana, Irenę i Grzegorza Adamców, Janinę i Zdzisława Mućków, dziadków Królików i Adamców. +Marcina Rolfa, Janinę i Władysława Rolfów, Andrzeja i Cecylię Ositków. +Teresę i Tadeusza Wojdaków. +Feliksa, Stanisława, Salomeę, Pawła Chróstów, Józefa Bębnowicza, Franciszka Kaczorka, Leona i Halinę Gorzelaków.

 

V +Zygmunta i Sabinę Kowalików, dziadków Kowalików i Świątków, Stanisława i Wiktora Kieliszczyków, dziadków Kieliszczyków i Jaworskich, Jadwigę Zawada, zm. z rodziny Uchmanów i Zawadów. +Mieczysława Sekulara, Stanisławę Budzińską, zm. z rodziny Budzyńskich. +Jana, Zbigniewa i całą rodzinę Podobasów. +Edwarda Santasa, jego brata Zygmunta, Genowefę i Stanisława Rolfów, Grzegorza, Sabinę, Mariana i Stanisława Rudzkich, dziadków: Zofię i Stefana Sanktasów, Stefanię i Józefa Rudzkich, Lucynę, Kazimierę i Czesława Tomaszewskich. +Henryka Borucińskiego, Daniela, Feliksę, Jana, Janinę, Ryszarda, Stanisławę, Zygmunta Lubów, Krystynę Jakubów, Teresę Kaczorek, Kazimierę, Wacława Deczewskich, dziadków Lubów i Miroszów.  +Feliksę, Bernarda i Stanisława Kowalików, dziadków Juliannę i Stanisława Kowalików, dziadków Franciszkę i Stanisława Zgutków, Mariannę, Stanisława i Bogdana Wołkiewiczów. +Gabrielę, Zdzisława Sikorskich, ich rodziców i przodków, Leona Ryfkę, jego rodziców i przodków, Piotra Śluzka.+Ryszarda Mućko, Stefanię i Stanisława Smugów i dziadków.

1130

Miłosierdziu Bożemu i modlitwom Kościoła polecamy zmarłych:

I Teresę i Edwarda Sulejów, Teodozją i Józefa Gorwa, Wacławę i Mariana Paskudzkich, Karolinę i Wacława Szcześniaków, Celinę i Ryszarda Grochowskich, Genowefę i Polikarpa Grochowskich, Bogumiłę Wysokińską i Krzysztofa Grochowskiego, Stefanię, Józefa i Ryszarda Brodowskich, Marka, Leszka, Cezarego, Henryka Zachoszczów, Edwarda, Janinę Wysokińskich, koleżanki: + Zofię, Stanisławę, Helenę, Krystynę, Halinę, Jadwigę, Danutę, Zofię Kowal, Stanisławę Skorupę, dusze nagle zmarłe. +Marię, Bernarda, Emilię, Jana i Mirosława Budzyńskich. +Halinę i Bolesława Podobasów, Alfredę i Ryszarda Kieliszczyków, dziadków Lubów i Podobasów, Lucynę i Jerzego Rebryk, Danutę i Tadeusza Materków, Adama Skwarę, Feliksę Cybula.  +Andrzeja Wójcika, Stanisławę i Henryka Mistewiczów, Walerię i Stanisława Branickich. +Wacława Wróblewskiego. +Tadeusza Kieliszczyka, Henrykę Kieliszczyk, Wiesławę Czamarską, +Wincentego Kieliszczyka.+ Barbarę Matosek, Aleksandrę Kosut, Kazimierę i Józefa Gołędowskich.

 

II +Zygmunta, Irenę Uchman, ich rodziców i przodków, Stanisława Kieliszczyka.+ Józefa, Franciszkę, Wacława Uchmanów, Wacława Okrzejskiego i jego rodziców, Mariannę, Jana, Tadeusza Budzyńskich, Zdzisława Chojeckiego. +Józefa, Marię, Danutę, Zdzisława, Lucjana, dziadków Mroczków, dziadków Owczarczyków.+ Sabinę, Jana, Stanisława i Tomasza Mućków, Sabinę, Władysława, Andrzeja i Zygmunta Domoniów, Barbarę Branicką, zm. z rodziny Mućków, Olszewskich, Domoniów i Branickich, Janinę i Florentynę Mirosz i ich rodziców. +Kazimierza, Stefanię, Kazimierza Podobasów, Sylwestra, Zbigniewa, Aleksandrę, Bronisława Kaczorków. +Stanisława Antosiewicza i jego rodziców, Wiktora, Zofię, Stanisława, Annę, Zdzisława Podobasów oraz zmarłych przodków. +Henrykę, Alfreda Kobus, Kazimierę, Bronisława Kurków. +Helenę, Zbigniewa, Apolonię, Bronisława, Edwarda Zuchowiczów. +Zofię Padzik, Halinę i Stanisława Czyżkowskich, Bronisławę i Michała Królików.  +Piotra, Tadeusza, Florentynę, Stanisława Kaczorków, Małgorzatę, Stefana Jarków. +Stanisławę i Tadeusza Płatków, dziadków Płatków i Jarzębskich, Józefę Ćmoch.

 

III + Stanisława, Juliannę, Ludwika Smatrów, zm. Sadowskich.+ rodzinę Kieliszczyków, Helenę Majewską z d. Kieliszczyk, Elżbietę Król z d. Kieliszczyk, rodzinę Kazimierczyków, Leokadię, Jana, Antoninę Pilipczuków, Marię Karasiew, Włodzimierza Niedziałkowskiego. +Bogdana Kulkę, Romana Kulkę, Kazimierę i Jana Szczepaników. +Henryka, Zofię i Władysława Jarzębskich, Danielę, Henryka, Ryszarda, Janinę, Bronisława Adamców, Zygmunta i Tomasza Okołów, Wacławę Jackiewicz, zm. z rodzin: Jarzębskich, Adamców i Wójcików oraz za dwcc. +Zenona, Dariusza, Stanisławę, Bolesława, Pawła Branickich, dziadków Branickich i Budzyńskich, Henryka, Zbigniewa Majszyk, zm. z rodziny Majszyków. +Janinę Materka z d. Foryś, Janinę Materka z d. Komorek, Władysława Materkę, Tomasza Wachowskiego, Renatę Kawka-Młot. +Janinę i Bolesława Kaczorków, zm. z rodziny Kaczorków i Zagórskich, Jadwigę i Czesława Gajowniczków oraz zm. przodków, Piotra Nowaka.

 

IV +Stanisława, Stefanię, Wacława Maśniaków, Juliannę, Antoniego Cieślaków, dziadków Cieślaków i Mirosów, Stanisławę Świątek. +Sabinę i Henryka Ositków, Leontynę i Piotra Świątków, Czesława Branickiego. +Halinę, Mariana, Kazimierza, Ryszarda Nalewków, przodków z rodziny Nalewków, Barbarę Kiljan, Henryka Dziugła i jego rodziców, Mariannę, Stanisława, Mariana Gałązków, przodków z rodziny Gałązków. +Zofię, Piotra, Stanisława, Henryka Adamców, Piotra Śliwińskiego, dziadków Adamców, Bronisławę i Władysława Sikorskich. +Tadeusza i Halinę Kieliszczyków, Henryka, Wiesława, Władysławę, Genowefę i Józefa Podobasów, Leokadię Czajka. +Czesława Kurowickiego, Zofię i Jana Kowalików, rodzinę Kowalików. +Mariana, Andrzeja, Bogusławę Kaczorków, Zofię i Franciszka Cholewińskich, Helenę i Zdzisława Niedków, zm. przodków i krewnych, Władysławę Zuchowicz, ks. Sławomira Safadera, ks. Eugeniusza Lewandowskiego. +Zofię i Tadeusza Hochenzy, Bogdana, Józefa, Przemysława Hochenzy, Renatę Lejmanowicz i dziadków. +Stefanię i Stefana Kaczorków, Mariana Kaczorka, Władysława Chłoń i całą rodzinę Kaczorków.

 

V +Leona Królika, Romana, Annę, Jana Królików, Aleksandrę i Stanisława Górskich, rodzinę Tkaczyków. +Jadwigę, Józefa, Zbigniewa, Mariannę i Jana Kaczorków. +Apolonię Kaczorek, Józefa, Michalinę i całą rodzinę Ryfków. +Tomasza Barańskiego, Janusza Walasa i jego rodziców. +Jana, Pawła Wójcików, Józefę, Władysławę, Jana, Edwarda, Władysława, Stanisława, Mieczysława, Waldemara Kurków, Stefanię Wang, zmarłych przodków z rodziny Wójcików, Kurków, Osuchów. +Janinę, Jana Augustyniaków, Janinę, Andrzeja, Krzysztofa Grabarków, Jadwigę, Jana, Pawła Wójcików, zmarłych przodków z rodziny Augustyniaków, Staniaszków, Wójcików, dwcc. +Stanisławę i Aleksandra Dobrzyńskich, Annę, Mariannę, Mieczysława Strzelców. +Janusza, Jacka, Zbigniewa, Władysława, Mariannę Pajdów, Władysława, Otylię Mistewiczów, Józefa Mistewicza, Sylwestra Zgódkę, Halinę Sadowską, zm. z rodzin: Mistewiczów, Zgódków, Paszkowskich, Mataków, Baranów, Jesieniów. +Stanisławę Podobas, Jana Podobasa, Wacława Podobasa, Stanisława Podobasa, zm. Podobasów, Stanisławę Komorek, Jana Komorka, zm. Komorków.+Antoniego, Józefę, Stanisława, Roberta Adamców, Stanisława Sadocha. +Witolda, Bronisławę, Konstantego Jarzębskich, Zofię i Jana Zatorskich, zm. z rodziny Zatorskich i Jarzębskich.

 

 

Opublikowano 30-07-2023

Wszystkich Świętych 2023

Łza za zmarłymi wyparowuje;
kwiat na grobie więdnie;
modlitwa natomiast dociera
aż do serca Najwyższego.

~ św. Augustyn

Cmentarz nocą z lotu ptaka w Uroczystość Wszystkich Świętych możemy oglądać w dziale "galeria" dzięki uprzejmości Pana Marka Zgódki.

Opublikowano 01-11-2023

100-lecie sztandaru OSP w Kiczkach

Dnia 23 IX 2023 piękny jubileusz stulecia nadania sztandaru świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczkach. Obchody rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 14:00, celebrowaną przez ks. Andrzeja Suleja, z udziałem młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Dobrego pod batutą kapelmistrza Mariana Janiaka, jednostek OSP z terenu gminy Cegłów i ościennych ze sztandarami oraz przedstawicieli władz wszystkich szczebli. Dowódca uroczystości, dh Adrian Sikorski, wprowadził oddziały do świątyni, gdzie strażacy utworzyli szpaler i trwali w tej postawie przez cały czas trwania nabożeństwa. Było niezwykle uroczyście i podniośle, zwłaszcza gdy wybrzmiał hymn "Boże, coś Polskę" w wykonaniu Orkiestry Dętej.

Po zakończeniu liturgii nastąpił przemarsz oddziałów w strugach deszczu do Domu Ludowego, gdzie odbyła się druga część uroczystości, którą poprowadziła Małgorzata Dębowska z OSP Mienia. Po powitaniu gości, nastąpiło wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przez dh Piotra Zagórskiego, dh Marka Zagórskiego i dh Mariusza Zagórskiego przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry Dętej. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cegłów Marcin Uchman. Następnie Marcin Hawryluk przedstawił historię kiczkowskiej jednostki OSP. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego Antoni Jan Tarczyński udekorował sztandar OSP w Kiczkach Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej nastąpiło wręczanie druhnom i druhom Medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i Krzyży Świętego Floriana przez dh Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz odznak przez Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Przemysława Dębowskiego. Wśród wielu odznaczonych znalazł się m. in. Ludwik Szostak - strażak z najdłuższym stażem w jednostce (od 1969 roku), obecnie w stanie spoczynku. Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie Kamil Nalewka, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wyróżnił Ochotniczą Straż Pożarną w Kiczkach Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA "za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego". Na zakończenie nastąpiły przemówienia wyśmienitych gości: Senator Marii Koc, Posła Daniela Milewskiego, Prezesa Antoniego Jana Tarczyńskiego, Dyrektora Kamila Nalewki, Burmistrza Marcina Uchmana, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cegłowie Mirosława Walasa, Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim st. kpt. Marcina Wojtaszczyka, połączone z przekazaniem listów gratulacyjnych i upominków na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczkach Wiesława Niewczasa, który też dokonał podsumowania spotkania.

Po uroczystości na jej uczestników czekał wyborny obiad w Domu Ludowym.

Fotorelacja w dziale "galeria".

Opublikowano 24-09-2023

Dożynki parafialne 2023

Koniec każdego lata to czas, by podziękować Panu Bogu za plony zebrane z malowniczych pól naszej parafii. Tak też uczyniliśmy i w tym roku podczas uroczystości dożynkowych dnia 3 IX 2023. Na początku Mszy św. o godzinie 11:30 na placu przed kościołem ks. Andrzej Sulej przywitał delegacje poszczególnych wiosek, przybyłe z okazałymi, przebogato dekorowanymi wieńcami, po czym nastąpiło procesyjne wniesienie i złożenie wieńców przed prezbiterium oraz ich poświęcenie. Liturgię ubogaciła procesja z wieńcami wokół kościoła (niepraktykowana od wielu lat) oraz odśpiewanie hymnu "Te Deum". Zwieńczeniem było tradycyjne dzielenie się chlebem.

Cieszy fakt, że zwyczaj przygotowywania wieńców nie ginie, a wręcz przeciwnie, kwitnie. W tym roku było ich pięć: z Posiadał, Piaseczna, Kiczek Drugich, Kiczek Pierwszych i Skupia.

Fotorelacja w dziale "galeria".

Opublikowano 03-09-2023

Koncert zespołu Soul Connection

Tradycja letnich koncertów, zapoczątkowana w 2020 roku, wpisała się na dobre w krajobraz życia naszej parafii. W tym roku porwała nas muzyka gospel w wykonaniu zespołu Soul Connection z Warszawy. Wieczorem 23 VII 2023 na scenie przy naszej świątyni rozbrzmiał chór piętnastu silnych głosów: sopranów, altów i tenorów z dyrygentką Beatą Stasiak na czele, przy akompaniamencie piątki zdolnych muzyków, dając popis swoich umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością.

Punktualnie o 19:00 gości powitał Prezes Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie Tadeusz Lempkowski, po czym głos zabrali organizatorzy: ks. proboszcz Andrzej Sulej, Poseł Daniel Milewski i Burmistrz Marcin Uchman. Nie zabrakło podziękowań ani wspomnień jak to się wszystko zaczęło... A dziś zaczęło się mocnym uderzeniem utworu "Sing unto the lord", gdy tylko zespół pojawił się na scenie. Utwór ten był niejako zapowiedzią przesłania całego koncertu: chwalić Boga całym sobą. Potem emocje tylko rosły. Wysłuchaliśmy "OK" Kirka Franklina, zapewniającego, że z Bogiem wszystko będzie dobrze. Przekazem "Consider it done" było dosłownie to, co mówi tytuł: jeśli o coś prosimy Boga to on nam to daje, mówi "zrobione!", to się po prostu dzieje. "What is this", piosenkę o pytaniach, które sobie zadajemy gdy jest tak dobrze, że aż nie możemy w to uwierzyć, wykonali dla nas Dominik Krakowski, Julia Zalewska i Anna Szatybełko. W zwolnionym na chwilę tempie utworu "Chases" mogliśmy odnaleźć wskazówkę, że miłość, którą daje nam Bóg jest niemierzalna i nie pozostaje nam nic innego jak ją po prostu wziąć. Doskonale znane wszystkim "Shackles" w wykonaniu Joanny Kędrackiej i Alesii Duganovej to była prawdziwa eksplozja - to prośba do Boga aby zerwał wszelkie kajdany, więzy i łańcuchy, które nas krępują nie pozwalając Go wychwalać całym sobą. Kolejne były "Hallelujah, salvation, and glory", "His blood still works", "Jesus, I'll never forget, what You've done for me" i "Jesus, You are here". Nie mogło także zabraknąć utworu na bis, a był nim "Souled out" z pamiętnym "my heart is fixed, my mind's made up". Na zakończenie Tadeusz Lempkowski podziękował zespołowi za występ obdarowując dyrygentkę Beatę Stasiak bukietem kwiatów, zaś Jakub Szewczyk, redaktor naczelny magazynu "Cegiełka", każdemu z wykonawców wręczył czerwoną różę. Ostatnim akcentem dnia było odśpiewanie tuż przed 21:00 Apelu Jasnogórskiego przez publiczność wraz z zespołem i wspólna fotografia. Dla artystów i gości przygotowany został także poczęstunek w ogrodzie plebańskim.

Gospel, od staroangielskiego "godspell", oznacza dosłownie Dobrą Nowinę i tym też jest w istocie: pełnym uwielbienia, wręcz ekstatycznym głoszeniem Słowa Bożego. To połączenie energetycznego śpiewu, żywej gestykulacji i wyrazistej mowy ciała, w którym partia wokalna zdecydowanie dominuje nad instrumentalną. To niezwykle ekspresyjna muzyka opiewająca chwałę Boga, wyrażająca radość ze zmartwychwstania i obecności Chrystusa pośród nas i w nas.

W organizację koncertu zaangażowało się wiele osób i organizacji: Gmina Cegłów, Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie, Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kiczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczkach, Klub Kulturalne Zacisze w Cegłowie, Brickville Culture Association oraz nasza parafia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Miasta i Gminy Cegłów Marcin Uchman, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Daniel Milewski i Marek Sawicki oraz ks. proboszcz Andrzej Sulej. Swoją obecnością koncert uświetnili m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Daniel Milewski z żoną Martą, Burmistrz Miasta i Gminy Cegłów Marcin Uchman z żoną Hanną, Burmistrz Miasta i Gminy Latowicz Bogdan Świątek-Górski, Przewodniczący Rady Gminy Latowicz Wiesław Świątek, kapelan Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni ks. Marek Chociej, Sołtys wsi Wiciejów Danuta Zychowicz, Sołtys wsi Rososz Marzena Supieta, Sołtys wsi Skupie Piotr Sadowski, Sołtys wsi Kiczki Pierwsze Bogusława Kieliszczyk, Sołtys wsi Kiczki Drugie Agnieszka Kulka, artysta malarz Franciszek Maśluszczak. Zespół Soul Connection wystąpił w składzie: Beata Stasiak (dyrygent), Julia Zalewska (sopran), Anna Szatybełko (sopran), Alesia Duganova (sopran), Marta Syl (sopran), Joanna Kędracka (alt), Agnieszka Gogolewska (alt), Bożena Bożęcka-Gryziak (alt), Janina Karpińska (alt), Ewa Kiela (alt), Eliza Lebioda (tenor), Monika Marciniak (tenor), Dominik Krakowski (tenor), Paweł Rubach (tenor) z towarzyszeniem muzyków: Krzysztof Rakowski (klawisze), Michał Lipiec (gitara), Robert Grabowski (saksofon), Paweł Grzesiuk (gitara basowa), Kamil Kukla (perkusja).

Fotorelacja w dziale "galeria".

Relację filmową z wydarzenia przygotował Bartłomiej Buczkowski i jest ona do obejrzenia pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=9V2Uya9UqEU

Opublikowano 24-07-2023

1 2 »
×