Kurjer warszawski, nr 48, 5/17 II 1899

+ Zuchwała kradzież. D. 10-go b. m., w majątku Kiczki p. Jana Rokickiego, w pow. nowomińskim, złodzieje przez okienko u szczytu weszli do stajni dworskiej i, chociaż spało tam dwóch fornalów a w sąsiedztwie pasterz, uprowadzili parę koni, wartości 350 rb. Na ślad złodziejów nie natrafiono.

Opublikowano 27-06-2019

Przegląd katolicki, nr 33, 1892

K i c z k i. Mała ta parafja z drewnianym kościółkiem nie ma pewnych dowodów, świadczących o jej początku. Delegowani, opisując stan probostwa, pod d. 23 kwietnia 1818 r. zapewniają, że kościół w Kiczkach założony był r. 1526 przez Annę ks. mazowiecką. Lecz X. Spytecki, proboszcz miejscowy, utrzymuje, że księżna mazowiecka odrestaurowała tylko stary kościół, uposażyła probostwo i obdarzyła różnemi przywilejami. Po śmierci ks. Kajetana Monta w d. 3 listopada 1891 r., parafja pozbawiona swego proboszcza dla braku kapłanów, ubolewa bardzo nad swojem osieroceniem. Pocieszał ją arcypasterz i przyrzekł zaradzić niedostatkowi.

Opublikowano 27-06-2019

Kurjer warszawski, nr 130, 30 kwietnia / 12 V 1891

† Ś. p. Antoni Bogucki,

b. sekretarz hypoteczny w m. Grójcu, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dnia 11-go maja r. b., w wieku lat 37. W smutku pogrążony ojciec wraz z rodzeństwem zmarłego, zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych na żałobne nabożeństwo w parafji Kiczki, powiecie nowomińskim, dnia 13 maja r. b., tj. we środę, o godzinie 10-ej zrana odbyć się mające i na wyprowadzenie zwłok po nabożeństwie tegoż dnia na cmentarz miejscowy.

Opublikowano 27-06-2019

Gazeta polska, nr 268, 21 listopada / 3 XII 1872

LICYTACJE.

- W dniu 4 (16) grudnia w  Warszawskiej Radzie Miejskiej Dobroczynności Publicznej, powtórna licytacja na sprzedaż folwarku Kiczki w powiecie Nowomińskim, należącego do szpitala Św. Ducha w Warzawie, od sumy rs. 10,831 k. 32. Wadium rs. 1,100.

Opublikowano 27-06-2019

Gazeta polska, nr 191, 18/30 VIII 1872

LICYTACJE.

- W dniu 11 (23) września w Biurze Rady Miejskiej Warszawskiej Dobroczynności Publicznej, na sprzedaż folwarku Kiczki w pow. Nowomińskim, należącego do szpitala Świętego Ducha w Warszawie, od sumy rs. 14,441 kop. 75. Wadium rs. 1,444.

Opublikowano 27-06-2019

« 12 13 14 »
×