Korrespondent, nr 289, 28 X 1835

Rada Administracyjna postanowieniem z dnia 2/14 października roku bież. zatwierdziła zapis, przez ś. p. Księdza Wojciecha Spyteckiego, Plebana w Kiczkach, w dniu 22 października 1829 r. uczyniony, mocą którego summę złp. 1,000 księżom Reformatom w Siennicy przeznaczył.

Opublikowano 27-06-2019

Pamiętniki Wawrzyńca Rakowskiego, 1701-1711

[Styczeń 1708]

Moskwy na furwachcie 500 stało w Siennicy kilka dni, do szczętu wypaśli na około, u mnie nawet dwa dni dwie nocy, spaśli na 60 kóp żyta i oborę zniszczyli, i zrujnowawszy poszli do Oleśnice. Dnia 13 w Mińsku spalili Kupczyńskiego i Burmistrza za to, że o nieprzyjacielu nie dali znać, że tamtędy szedł do Zeliszewa. Dnia 14 stali w Pogoneli JMć pana Kasztelanica Czerskiego. Dnia 15 w Kiczkach, wszędzie z wielką ruiną. [...]

[Czerwiec 1709]

Dnia 8 Czerwca ruszyłem się z piechotą swoją Łanową do Starostwa Stanisławowskiego, wziąwszy benedykcyą w Kiczkach. Dnia 10 ordynans hetmański zaszedł mię, abym się do Kamieńca na załogę przebierał. Dnia 18 zaszedł mnie ordynans inszy pana Czermińskiego Kasztelana Kijowskiego, abym szedł na załogę do Warszawy, gdzie nacierał nieprzyjaciel podjazdami, tamże wprowadziłem się z ludźmi dnia 19go nieszczęśliwie, bo dnia 21 officyerowie Dragonii regimentu pana Kasztelana Kijowskiego z Wojewody Kijowskiego ludźmi, zbuntowawszy się, uderzyli najprzód na warty moje i rozgromili, a potém i na mnie samego jednego broniącego się godzin trzy dobrych na ratusznych wschodach, w którem ucieraniu, dostało mi się ze strzelby w oko prawe z utratą wzroku i od szpad razy 70 bez utraty jednak życia.

Opublikowano 27-06-2019

« 18 19
×