Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy

Przed nami Wielki Tydzień - czas najgłębszej kontemplacji tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Naszego Pana. Tymczasem dziś wspominamy wjazd Jezusa do Jerozolimy, witanego przez lud, który słał przed Nim gałązki palmowe i wielbił Go radosnym "Hosanna!". Na pamiątkę tego wydarzenia przynosimy do świątyni nasze palmy - symbole odradzającego się życia i uwielbiamy Chrystusa tymi samymi słowami.

Fotorelacja w dziale "galeria".

Opublikowano 11-04-2022

Koniec wieńczy dzieło

Gdy zostały zakończone prace przy asfaltowaniu drogi do cmentarza, potrzeba było jeszcze trzech dni (14-16 III 2022) na ukończenie całości inwestycji. Pracownicy firmy TOMIRAF s.c. wykonali pobocza drogi z tłucznia. Natomiast siłami i zaangażowaniem parafian w osobach Sławomira Niedka, Pawła Abramowskiego, Marcina Kaczorka, Piotra Sadowskiego, Krzysztofa Janickiego, Jacka Markowskiego i Marcina Zuchowicza udało się zrobić odwodnienie i utwardzić asfaltowym destruktem wjazd na parking cmentarny.

Efekt końcowy w dziale "galeria".

Opublikowano 20-03-2022

Droga do cmentarza

Zaledwie dwóch dni było potrzeba na zrealizowanie pierwszej w tym roku inwestycji w naszej parafii - wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze do cmentarza. Prace rozpoczęły się 10 marca 2022. Nawierzchnię drogi wyrównano rozgarniając nadmiar żużlu. Następnie za pomocą rozściełacza asfaltu Vögele SUPER 1800-3i wykonano podłoże z kruszywa. W kolejnym dniu, przy użyciu tego samego sprzętu położono warstwę asfaltu, dowożonego kolejnymi ciężarówkami MAN, zagęszczając go przy użyciu dwóch walców drogowych tandemowych HAMM. Wykonawcą robót była firma TOMIRAF s.c.

Fotorelacja w dziale "galeria".

Opublikowano 11-03-2022

Wielki Post

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - tymi słowami wypowiadanymi podczas obrzędu posypania głów popiołem, rozpoczęliśmy Wielki Post. To czas pokuty, umartwienia i wyrzeczeń, poprzez które oczyszczamy nasze serca przygotowując je na przyjęcie światła Zmartwychwstania. Pomocą w tym niech będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane w naszej świątyni. "Usłysz Panie dobrotliwy prośby i płacz nasz rzewliwy, w poście tym czterdziestodniowym bądź do litości gotowym."


Opublikowano 11-03-2022

Boże Narodzenie 2021

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel... Gościmy Go w sercach, domach, świątyni. O porządek w naszych sercach zadbaliśmy przeżywając rekolekcje adwentowe i przystępując do sakramentu spowiedzi, zaś nasze domy i świątynia zalśniły blaskiem lampek i ozdób pozwalających niemal namacalnie poczuć ciepło i światło łask płynących z Narodzenia Pańskiego.

Fotorelacja w dziale "galeria".

Opublikowano 26-12-2021

« 3 4 5 »
×