Kurjer warszawski, nr 130, 30 kwietnia / 12 V 1891

† Ś. p. Antoni Bogucki,

b. sekretarz hypoteczny w m. Grójcu, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dnia 11-go maja r. b., w wieku lat 37. W smutku pogrążony ojciec wraz z rodzeństwem zmarłego, zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych na żałobne nabożeństwo w parafji Kiczki, powiecie nowomińskim, dnia 13 maja r. b., tj. we środę, o godzinie 10-ej zrana odbyć się mające i na wyprowadzenie zwłok po nabożeństwie tegoż dnia na cmentarz miejscowy.

Opublikowano 27-06-2019

Gazeta polska, nr 268, 21 listopada / 3 XII 1872

LICYTACJE.

- W dniu 4 (16) grudnia w  Warszawskiej Radzie Miejskiej Dobroczynności Publicznej, powtórna licytacja na sprzedaż folwarku Kiczki w powiecie Nowomińskim, należącego do szpitala Św. Ducha w Warzawie, od sumy rs. 10,831 k. 32. Wadium rs. 1,100.

Opublikowano 27-06-2019

Gazeta polska, nr 191, 18/30 VIII 1872

LICYTACJE.

- W dniu 11 (23) września w Biurze Rady Miejskiej Warszawskiej Dobroczynności Publicznej, na sprzedaż folwarku Kiczki w pow. Nowomińskim, należącego do szpitala Świętego Ducha w Warszawie, od sumy rs. 14,441 kop. 75. Wadium rs. 1,444.

Opublikowano 27-06-2019

Przegląd katolicki, nr 17, 13/25 IV 1872

Kościół kiczkowski położony w pięknem miejscu nad wodą, jest drewniany, niewielki, bo i jego parafja nieliczna, znajduje się w dobrym stanie i dość schludny; ołtarzy ma trzy. W tym kościele zasługują na uwagę trzy obrazy: Świętej Familji w wielkim ołtarzu włoskiego pędzla, i dwa zawieszone na ścianie św. Krzysztofa i Nawiedzenia Matki Boskiej, najprawdopodobniej także z jakiegoś tryptyka pochodzący, gdyż jeszcze ma zawiaski i otwór od klucza; może to być także dar księżnej Mazowieckiej.

Opublikowano 27-06-2019

Dziennik Warszawski, nr 234, 9/21 X 1865

We wsi Kiczki, z niewiadomej przyczyny, spaliły się w dniu 14 (26) sierpnia zabudowania folwarczne, do szpitala ś-go Ducha w Warszawie należące, zaasekurawane na rs. 1,440; spaliła się oraz młockarnia i sieczkarnia, narzędzia rolnicze, zboże w snopie i słoma, również na rs. 5,089 zaasekurowane.

Opublikowano 27-06-2019

« 8 9 10 »
×