Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA

5       kwietnia 2020 r.

  1. Przeżywana dzisiaj Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy go tak jak powinien go przeżywać człowiek wierzący, a więc godnie, po chrześcijańsku. Wyciszmy się, aby te dni były szczególnym czasem zagłębienia się w Misterium Pańskie poprzez udział w bogatej duchowo liturgii.
  2. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom: Barbarze Sęktas, Barbarze Niedek i Barbarze Borucińskiej za piękne palmy, te stojące przy Ołtarzach, i te przygotowane dla Parafian. Pani Barbarze Sęktas, Barbarze Niedek, Annie, Panom Wiesławowi Cegiełka i Andrzejowi Okrzejskiemu dziękuję za zmiany obrusów.
  3. We wtorek i w Środę będzie ustawiana dekoracja Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Już teraz dziękuję Pani Mari Zadrożnej, która co roku ubiera kwiatami nasze Ołtarze.
  4. Normy liturgiczne Triduum Paschalnego według wskazań ks. Biskupa……

Czwartek 9.04.2020r.

17.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Kapłanów, o zdrowie i siły.

Przeniesieni Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

Piątek 10.04.2020r.

17.00 – Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja Krzyża, i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Sobota 11.04.2020r.

18.00 – Wigilia Paschalna.

O zdrowie i bł. Boże dla Kazimierza.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00 – REZUREKCJA

Msze św. za parafian.

10.00 – W intencji, abyśmy jak najszybciej mogli się, jako Parafianie, spotkać na Mszach św., od Pana Krzysztofa Janickiego.

11.30 – W intencji Panu Bogu wiadomej. Intencja z Cegłowa.

W Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Podczas Mszy św. wspominać będziemy ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa oraz Chrystusowe przykazanie miłości.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i jeden posiłek do syta). Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Ofiary składane przy adoracji krzyża są przeznaczone na Ziemię Świętą.

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zachowajmy w tym dniu post jako szczególny dar naszej solidarności z Jezusem.

Wszystkim parafianom życzymy błogosławionej i spokojnej niedzieli oraz głębokiego przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

 

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2020
W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
NORMY LITURGICZNE

Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.

Dlatego polecam, aby księża proboszczowie oraz rektorzy kościołów i kaplic publicznych w naszej Diecezji stosowali się do poniższych wskazań:

1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

3. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.

4. Zalecam, aby opuścić znak pokoju, a jeśli pragniemy go zachować, może być przekazany jedynie przez skłon.

5. Ponieważ wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

6. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

7. Zezwalam, aby w domach, które zamieszkują duchowni, klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej i wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej. Wigilię Paschalną można sprawować tylko w katedrze i kościołach parafialnych. Nadal podtrzymuje się zakaz uczestniczenia w tych liturgiach wiernych spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

8. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej i wychodzić z liturgią na zewnątrz świątyni. Druga forma (uroczyste wejście) będzie sprawowana tylko w katedrze. W kościołach parafialnych i innych miejscach należy zastosować formę trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą pobłogosławioną.

9. Ponieważ w liturgii słowa tego dnia najważniejszy jest opis Męki Pańskiej, można opuścić jedno, a nawet oba czytania poprzedzające Pasję, wykonując po kolekcie śpiew przed Ewangelią i samą Pasję.

MSZA KRZYŻMA

10. Mszę krzyżma biskup Diecezji będzie sprawował z duchowieństwem katedralnym, które będzie reprezentowało prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów proszę o duchowe współuczestnictwo poprzez transmisję telewizyjną.

11. Podczas Mszy krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będzie można odebrać w terminie, który będzie podany na stronie internetowej Diecezji.

12. Przypominam wszystkim kapłanom, że tego dnia powinni odnowić swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń. Niech to uczynią uczestnicząc w Mszy krzyżma poprzez media albo indywidualnie.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

13. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

14. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej, należy opuścić procesję z Najśw. Sakramentem i pozostawić Najśw. Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najśw. Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego Ołtarza przechowania, gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie.

W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najśw. Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu kapłan przenosi Najśw. Sakrament do tabernakulum i zamyka je. Na koniec należy odśpiewać suplikacje Święty Boże.

LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

15. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o oddalenie epidemii. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym. Tekst z nutami podany jest w załączniku.

16. Obrzęd ukazania krzyża należy sprawować tylko według pierwszej formy podanej w mszale, czyli bez procesjonalnego wniesienia. Każdy podchodzi i przyklęka przed krzyżem lub skłania się, ale nie całuje krzyża. Zalecam jednak, aby jeśli to możliwe zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśń podaną w mszale oraz suplikacje.

17. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

WIELKA SOBOTA

18. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.

19. Trzeba zrezygnować ze wspólnotowego sprawowania błogosławieństwa nad pokarmami wielkanocnymi i polecić wiernym, aby dokonali tego sami w swoich domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

WIGILIA PASCHALNA

20. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.

21. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

22. Po Ewangelii i homilii opuszcza się trzecią część Wigilii Paschalnej – liturgię chrzcielną. Bezpośrednio po homilii ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma jednak pokropienia wodą pobłogosławioną.

23. W parafiach, w których są katechumeni przygotowani do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia należy przenieść sprawowanie tych sakramentów na Mszę wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego lub jeszcze inny termin, po ustaniu epidemii.

24. Ze względu na radosny charakter Wigilii Paschalnej na zakończenie nie śpiewa się suplikacji, ale antyfonę maryjną Wesel się, Królowo miła.

REZUREKCJA

25. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najśw. Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

Błogosławię na dobre, choć trudne, przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia.

Warszawa, 27 marca 2020

 + Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

 

 

 

Opublikowano 27-03-2019

Intencje mszalne

 

Intencje w najbliższym czasie.

Poniedziałek, Wtorek, Środa godz. o 17.00 - W intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia i Oddalenie Pandemii.

Czwartek 9.04.2020r.

17.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Kapłanów o zdrowie i siły.

Przeniesieni Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

Piątek 10.04.2020r.

17.00 – Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja Krzyża, i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Sobota 11.04.2020r.

18.00 – Wigilia Paschalna.

O zdrowie i bł. Boże dla Kazimierza.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00 – REZUREKCJA

Msze św. za parafian.

10.00 – W intencji, abyśmy jak najszybciej mogli się, jako Parafianie, spotkać na Mszach św., od Pana Krzysztofa Janickiego.

11.30 – W intencji Panu Bogu wiadomej. Intencja z Cegłowa.

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2020r.

8.00 - + Stanisławy i Tadeusza Płatków oraz dziadków Płatków i Jarzębskich.

10.00 + Bernarda Adamca; Stanisława, Stefanię, Jana, Aleksandra Luba, c. r. Lubów i Kurków, Stanisławy i Józefa Zadunajskich.

11.30 – Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Zofii Wójcik o Bł. Boże, Marcela Wójcik i całą rodzinę Wójcików i Świątków.

 

 
 

Opublikowano 27-03-2019

×