Kalendarium

 • Rok 1450 - nadanie przez księcia Bolesława IV młynarzowi Maciejowi Kiczce wójtostwa z młynem w Woli Piaseckiej (wg J. Karwasińskiej z tego właśnie nadania wzięła się późniejsza nazwa Kiczki dla wsi wcześniej nazwanej Wolą Piasecką).
 • Rok 1458 - biskup poznański Andrzeja z Bnina Opaliński na terenie Diecezji Poznańskiej, w Archidiakonacie Warszawskim eryguje Parafię Św. Anny w Kiczkach zarządzaną przez Kapitułę Warszawską. Proboszczem był prokurator szpitala Św. Ducha w sąsiedztwie kościoła św. Marcina w Warszawie mianowany spośród kanoników Kapituły.
 • Rok 1526 - księżna Anna Mazowiecka potwierdza fundację swej prababki Anny Fiodorówny dotyczącą szpitala w Warszawie przy kaplicy św, Ducha oraz ustanawia zwierzchnictwo na kościołem parafialnym we wsi Kiczki /"villa Kyczki"/. [AGAD 3303]
 • Rok 1603 - wizytacja bpa W. Goślickiego - zwrócono uwagę na zły stan miejscowego kościoła i szkoły.
 • Rok 1617 - wizytacja bpa Piaseckiego – do parafii należały wsie: Kiczki, Wola Kiczkowska, Posiadały, Piaseczno, Skup oraz Dzielnik. Administratorem parafii był kommendarz; utrzymanie z dziesięciny z dworu Kiczkowskiego i jednej włóki z Woli Kiczkowskiej.
 • Rok 1626 - po tzw. ‘morowym powietrzu’ i pożarze wieś Kiczki przeniesiono na Piaski a nowy kościół, usytuowano na obecnym miejscu. Wg historyka x. M.Stefanowskiego, kościół ten przypisywany jest Annie Jagiellonce (1523-1596) - królowej Polski od 1575 i wielkiej księżnej litewskiej z dynastii Jagiellonów.
 • Roku 1667 - wizytacja bpa Święckiego. „uposażenie kościoła w Kiczkach stanowiły dwie włóki ziemi. Dwór w Kiczkach obsiewał obie włoki ziemi, oraz zbierał z nich plon. Kommendarz sam obsiewał trzy ogrody”. Bp Święcki stwierdził, że „kommendarz nic nie otrzymywał ani dziesięciny od dworu w Kiczkach, ani od chłopów. Chłopom bowiem wszystko zabierał dwór.”
 • Rok 1736 - W czasie wizytacji  szpitala  Św. Ducha przy kościele św. Marcina w Warszawie, ks. Gabriel de Saint Germain, kanonik kapituły kolegiackiej w Warszawie, stwierdza, że, dobra szpitalne przynosiły słaby dochód a to z powodu wojny północnej  (1700-1721), która w wielu rejonach wyniszczyła kraj,  pogarszająca się sytuacja gospodarcza, a także zobowiązania na rzecz kolegiaty, obsługi i różnych osób. Tak np. kantorowi kolegiaty, co roku wypłacano z kasy 40 florenów na słodycze. Kolegium psałterzystów przekazywano w dniu Trzech Króli 100 florenów. Ponadto rokrocznie na Wielkanoc uiszczał szpital 100 florenów proboszczowi Kiczek.
 • Rok 1751 - w styczniu pożar drugiego kościoła /Rocznik Archidiecezji Warszawskiej 1958 str. 412 podaje błędną datę 1701 r./.
 • Rok 1751 - nowy kościół /trzeci/ także drewniany wzniosły  Siostry Miłosierdzia /Szarytki ówcześnie zwane Marcinkankami/ przybyłe ze szpitala Św . Ducha w Warszawie /obok kościoła św. Marcina/. One też były kolatorkami dóbr piaseczyńskich /od Mieni do Piaseczna/. Kościół, jako że drewniany nie był konsekrowany, a jedynie poświęcony; data nieznana.
 • Rok 1796 - parafia na krótko weszła w skład diecezji lubelskiej, w zaborze Austrii.
 • Rok 1824 - dokonano renowacji świątyni.
 • Rok 1827 - parafia należała do dekanatu nowomińskiego licząc 1296 dusz.
 • Rok 1860 - dokonano renowacji świątyni.
 • Rok 1902 - Ks. Ludwik Ułasiewicz w miejsce obrazu MB Szkaplerznej w bocznym ołtarzu wymurował z brył ciemnozielonego szkła Grotę MB z Lourdes /gipsowa figura Niepokalanej i św. Bernadety/.
 • Rok 1919 - parafia należała do dekanatu mińskiego, jako osiemnastego w Archidiecezji Warszawskiej.
 • Rok 1942 – na plebanii zastrzelono ks. Zygmunta Moszalskiego.
 • Rok 1958 - elektryfikacja kościoła i plebanii.
 • Rok 1960 - ufundowano pancerne tabernakulum.
 • Rok 1975 - ks. St. Serowik zmienił na kościele gont na blachę ocynkowaną.
 • Rok 1981 - zainstalowano w kościele radiofonię /nagłośnienie/.
 • Rok 1987 – ks. Witold Och ukończył kapitalny remont plebanii /dobudowano refektarz, kancelarię, hol i piwnicę z piecem c.o. oraz 3 pokoje i łazienkę na 1 piętrze/.
 • Rok 1992 - z inicjatywy ks.Wacława Szcześniaka ufundowano nowy dzwon Anna, waga - 284 kg, napęd elektryczny.
 • Rok 2000 - staraniem ks. E. Lewandowskiego ufundowano drugi dzwon Maria – mniejszy – także napęd elektryczny. Zamknięto szkołę podstawową w Kiczkach Pierwszych, która mieściła się w przedwojennym dworze.
 • Rok 2001-  rodzice dzieci komunijnych wybudowali 16 kapliczek różańcowych z kamienia polnego /inspiracja ks.proboszcza/.
 • Rok 2003 – staraniem ks. Leszka Bajurskiego w kościele wykonano z modrzewia stopnie i podłogę prezbiterium oraz wyremontowano południową ścianę zewnętrzną. Wymiana 9 okien w kościele.
 • Rok 2005 –  postawiono na cmentarzu nową kaplicę.
 • Rok 2007 – malowanie wnętrza świątyni.
 • Rok 2008 – staraniem ks. Antoniego Zycha zainstalowano w kościele 6 promienników. Przy okazji remontu kapliczki zmieniono figurę Pana Jezusa /1928r./ na figurę Jezusa Miłosiernego. Gmina wykonała chodniki, jezdnie i miejsca parkingowe na placu przed kościołem.
 • Rok 2009 – Wymiana drzwi głównych świątyni.
 • Rok 2010 – Staraniem ks. Sł. Safadera i wielkim wsparciem parafian wymieniono 14 okien na parterze plebanii i piwnicy.
 • Rok 2011 – gruntowna modernizacja i zmiana wystroju zakrystii południowej. Instalacja w kościele detektorów dymu, syreny alarmowej oraz dodatkowych gaśnic.
 • Rok 2012 - Generalny remont bramy-dzwonnicy ze środków Urz.Marszał.Mazowsza. Fundacja nowych drzwi do zakrystii z drzewa dębowego.
 • Rok 2013 - Zakończenie wymiany desek szalowych ścian kościoła. Zmiana okien galerii. Przebudowa i poświęcenie ołtarza soborowego.
 • Rok 2014 - Ukończenie wystroju ganku przed kościołem. Wymiana instalacji wykrywającej dym. Ukończona naprawa i odnowienie obrazu z XIX w. Matki Boskiej z Przepaską. Dawniej w bocznym ołtarzu obecnie na południowej ścianie. Na strychu przeleżał ponad 100 lat.
 • Rok 2015 - Wymiana rynien na budynku plebanii i organistówki.
 • Rok 2016 - Po 35 latach wymiana wzmacniacza i kolumn na chórze organowym.
 • Rok 2016 - 9-11 maja. Czyszczenie i malowanie dachu kościoła i ossuarium.
 • Rok 2017 - Remont Groty 100-lecia, dokończenie kaplicy na cmentarzu.
 • Rok 2018 - Schody do organistówki; poświęcenie zakończonej kaplicy św. Faustyny na cmentarzu; spocznik z kamienia polnego przed zakrystią; wiata przy kuchni; nowe nagłośnienie na cmentarz.
 • Rok 2019 - Nowe ławki do kościoła.
 • Rok 2020 - Iluminacja świątyni i kostka w zachodniej części terenu przy kościele.
 • Rok 2021 - Kostka w południowej i południowo-wschodniej części terenu przy kościele
 • Rok 2022 - Asfalt na drodze na cmentarz; obraz Jezusa Miłosiernego

Opublikowano 05-03-2019

Duszpasterze

Posługę duszpasterską w parafii św. Anny w Kiczkach pełnili:

 • 1458 - kanonicy kapituły Warszawskiej /prokuratorzy szpitala Św. Ducha przy kościele św. Marcina/
 • 1617 - ks. Wojciech z Kuflewa
 • 1681 - ks. Józef
 • 1725 - ks. Łempicki
 • 1754 - ks. Maciej Łęcki, proboszcz
 • 1773 - 1778 - ks. Maciej Puczkowski, proboszcz
 • 1778 - 1808 - ks. Piotr Siewierski, proboszcz (formalnie do 1809), zmarł 1809
 • 1808 - 1828 - ks. Wojciech Spytecki, proboszcz (formalnie od 1809), zmarł 1829
 • 1829 - 1830 - ks. Leon Burkacki, administrator
 • 1830 - 1846 - ks. Kacper Jaworski, kanonik honorowy lubelski, urodzony 1768, święcenia 1792, zmarł 1850 (wikariusze: 1832 - ks. Stanisław Wrzosek, urodzony 1806, świecenia 1830; 1833 - ks. Michał Pompecki, urodzony 1802, święcenia 1832; 1838 - ks. Adam Osiński, urodzony 1813, święcenia 1832; 1840 - ks. Franciszek Surdykowski, urodzony 1814, święcenia 1839; 1841 - ks. Andrzej Nowacki, urodzony 1809, święcenia 1840)
 • 1847 - 1860 - ks. Franciszek Surdykowski, administrator, proboszcz, zmarł 1860
 • 1860 - 1860 - ks. Wawrzyniec Jaszczołd, w zastępstwie
 • 1860 - 1864 - ks. Antoni Żołnowski, administrator, komendarz, urodzony 1805, święcenia 1833, zmarł 1884
 • 1864 - 1864 - ks. kan. Piotr Paderewski, w zastępstwie, urodzony 1812, święcenia 1835, zmarł 1877
 • 1864 - 1873 - ks. Józef Pałczyński, administrator, proboszcz (od 1871), urodzony 1831, święcenia 1855
 • 1873 - 1873 - ks. Mikołaj Błaszkowski, tymczasowy administrator
 • 1873 - 1881 - ks. Jan Wasilewski, administrator, proboszcz, urodzony 1841, święcenia 1867
 • 1881 - 1881 - ks. Bonifacy Michałowicz, w zastępstwie
 • 1882 - 1882 - ks. Franciszek Kołaczewski, w zastępstwie, urodzony 1837, święcenia 1853, zmarł 1895 i ks. Damazy Kosinowski, w zastępstwie
 • 1882 - 1891 - ks. Kajetan Mont, Franciszkanin, urodzony 1819, święcenia 1845, zmarł 1891
 • 1891 - 1892 - ks. Julian Cichocki, Karmelita, urodzony 1840, święcenia 1864
 • 1892 - 1895 - ks. Tomasz Owsianko, administrator, urodzony 1862, święcenia 1887
 • 1895 - 1897 - ks. Julian Cichocki, Karmelita, urodzony 1840, święcenia 1864
 • 1897 - 1897 - ks. Alfons Trepkowski, administrator, urodzony 1869, święcenia 1892, zmarł 1933
 • 1897 - 1897 - ks. Ludwik Stępowski, administrator
 • 1897 - 1899 - ks. Alfons Trepkowski, administrator, urodzony 1869, święcenia 1892, zmarł 1933
 • 1899 - 1899 - ks. Piotr Godlewski, administrator
 • 1899 - 1900 - ks. Teofil Mierzejewski, administrator, urodzony 1871, święcenia 1894, zmarł 1929
 • 1900 - 1900 - ks. Piotr Godlewski, administrator
 • 1900 - 1901 - ks. Kazimierz Cichalewski, administrator, urodzony 1870, święcenia 1894, zmarł 1921
 • 1901 - 1902 - ks. Stefan Lesisz, administrator, urodzony 1873, święcenia 1896
 • 1902 - 1902 - ks. Antoni Pakulski, administrator
 • 1902 - 1906 - ks. Ludwik Ułasiewicz, urodzony 1867, święcenia 1890, zmarł 1937
 • 1906 - 1906 - ks. Aleksander Wójcicki, urodzony 1878, święcenia 1901, zmarł 1954
 • 1906 - 1907 - ks. Henryk Prus, urodzony 1879, święcenia 1902
 • 1907 - 1907 - ks. Kazimierz Szymański
 • 1907 - 1908 - ks. Józef Benedykt Jaśkiewicz, urodzony 1878, święcenia 1901, zmarł 1942 /zamordowany w komorze gazowej/
 • 1908 - 1910 - ks. Michał Rozwadowski, urodzony 1879, święcenia 1903, zmarł 1944 /zginął pod gruzami zbombardowanego kościoła/
 • 1910 - 1910 - ks. Stanisław Słaby
 • 1910 - 1912 - ks. Feliks Kozak, urodzony 1883, święcenia 1906, zmarł 1947
 • 1912 - 1913 - ks. Stanisław Gajewski
 • 1913 - 1916 - ks. Zygmunt Gajewicz, urodzony 1880, święcenia 1905, zmarł 1942 /zmarł w obozie koncentracyjnym/
 • 1916 - 1919 - ks. Wojciech Dionizy Bryndza-Nacki, urodzony 1871, święcenia 1894, zmarł 1943 /rozstrzelany przez hitlerowców/
 • 1919 - 1923 - ks. Edward Marks, urodzony 1874, święcenia 1900, zmarł 1955
 • 1923 - 1926 - ks. Henryk Kwasiborski, urodzony 1891, święcenia 1916, zmarł 1978
 • 1926 - 1926 - ks. Wacław Głowacki
 • 1926 - 1929 - ks. Feliks Grodecki, urodzony 1896, święcenia 1919, zmarł 1971
 • 1929 - 1937 - ks. Józef Wocial, urodzony 1897, święcenia 1921, zmarł 1967
 • 1937 - 1942 - ks. Zygmunt Moszalski, urodzony 1895, święcenia 1922, zmarł 1942 /zastrzelony na plebanii/
 • 1942 - 1942 - ks. Władysław Osiński, urodzony 1875, święcenia 1897, zmarł 1957
 • 1942 - 1942 - ks. Stanisław Gajewski
 • 1942 - 1944 - ks. Kazimierz Grzybowski, administrator, urodzony 1904, święcenia 1931, zmarł 1968
 • 1944 - 1944 - ks. Aleksander Laskowiecki
 • 1944 - 1946 - ks. Zygmunt Aleksander Jarkiewicz, proboszcz, urodzony 1901, święcenia 1931, zmarł 1949 /zmarł w więzieniu komunistycznym/
 • 1946 - 1946 - ks. Władysław Osiński, w zastępstwie proboszcza, urodzony 1875, święcenia 1897, zmarł 1957
 • 1946 - 1946 - ks. Konstanty Boczek, w zastępstwie proboszcza
 • 1946 - 1946 - ks. Władysław Osiński, w zastępstwie proboszcza, urodzony 1875, święcenia 1897, zmarł 1957
 • 1946 - 1955 - ks. Franciszek Kołodziejski, proboszcz, urodzony 1888, święcenia 1912, zmarł 1956
 • 1955 - 1955 - ks. Józef Lisiak, w zastępstwie proboszcza
 • 1955 - 1955 - ks. Józef Barszczewski, w zastępstwie proboszcza
 • 1955 - 1955 - ks. Franciszek Kołodziejski, proboszcz, urodzony 1888, święcenia 1912, zmarł 1956
 • 1955 - 1956 - ks. Józef Barszczewski, w zastępstwie proboszcza
 • 1956 - 1958 - ks. Franciszek Maliszewski, proboszcz, urodzony 1912, święcenia 1946, zmarł 2007
 • 1958 - 1967 - ks. Józef Wielec, proboszcz, urodzony 1916, święcenia 1946, zmarł 2004
 • 1967 - 1971 - ks. Czesław Nowak, proboszcz, urodzony 1929, święcenia 1957, zmarł 1983
 • 1971 - 1971 - ks. Witold Ladachowski, w zastępstwie proboszcza
 • 1971 - 1973 - ks. Czesław Nowak, proboszcz, urodzony 1929, święcenia 1957, zmarł 1983
 • 1973 - 1983 - ks. Stanisław Serowik, proboszcz, urodzony 1939, święcenia 1966, zmarł 2009
 • 1983 - 1987 - ks. Witold Och, proboszcz, święcenia 1965
 • 1987 - 1995 - ks. Wacław Szcześniak, proboszcz, święcenia 1971
 • 1995 - 2001 - ks. Eugeniusz Stanisław Lewandowski, proboszcz, urodzony 1946, święcenia 1973, zmarł 2022
 • 2001 - 2007 - ks. Leszek Tomasz Bajurski, proboszcz, święcenia 1986
 • 2007 - 2010 - ks. Antoni Zych, proboszcz, święcenia 1974
 • 2010 - 2018 - ks. Sławomir Safader, proboszcz, urodzony 1958, święcenia 1988, zmarł 2021
 • od 2018 - ks. Andrzej Sulej, proboszcz, święcenia 1995

Pochyłym drukiem zapisani zostali księża spoza parafii, sprawujący posługę tymczasowo bądź w zastępstwie.

Opublikowano 05-03-2019

Kościół

Kościół z drewna o konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, na zewnątrz oszalowany otoczony kamiennym murem przechodzącym w bramę dzwonną, ceglaną /trzy wejścia, nad środkowym dwa dzwony/, obok kostnica z cegły. Nawa na planie prostokąta, prezbiterium węższe, zamknięte ścianą prostą z dwiema zakrystiami od południa i północy. W zakrystii od strony północnej strop oraz drzwi klasycystyczne z dekoracją z palmet /1 ćw. XIX w./. Dach dwuspadowy pokryty dawniej gontem obecnie blachą ocynkowaną. Wewnątrz sklepienie pozorne o łuku odcinkowym. Ściany i pułap dawniej polichromowany obecnie w kilku odcieniach bieli. Drewniane retabulum ołtarza głównego, zbudowane jednoosiowo z bramkami po bokach. Retabulum i ołtarz pomalowane na biało ze złoceniami /XVIII w./ zwieńczone rozciętym łukiem i obłokiem otaczającym gołębicę. Góra i boki ozdobione wolutami. Mensa spoczywa na esowato wygiętym antepedium. Nad mensą obraz "Święta Rodzina NMP" /restaurowany w 1916 r/. Ołtarze boczne, z roku 1901, utrzymane w stylu ołtarza głównego. W południowym obraz św. Mikołaja, w północnym obraz MB z Dzieciątkiem  zamieniony w 1902r., na grotę MB z Lourdes. Obrazy na ścianach: obraz MB Częstochowskiej /1925 r./; obraz Bł. Jana Pawła II /2011 r./; obraz MB z Dzieciątkiem; obraz św. Teresy od Dz.J. /1937 r., papier za szkłem/; obraz św. Wincentego a Paulo; obraz Nawiedzenia; obraz św. Cecylii; obraz św. Krzysztofa; Obraz Jezusa Miłosiernego /2022 r./. Prospekt organowy sześciogłosowy ok., 1820 r. Dwa konfesjonały z 1 poł. XIX w. W prezbiterium: 2 metrowy krucyfiks i drugi w zakrystii 50 cm – oba sztuka ludowa; krzyż procesyjny - złocone drewno; obraz Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny /pocz., XXI w./. Na galerii kolekcja zabytkowych ornatów już bardzo nadwątlonych. Organy: zbudowane w 1911 roku.

Opublikowano 05-03-2019

×